Vil noen butikker overleve?

Det nåværende lovforslaget leser en slik at det blir en registreringsavgift pålydende 47800 pr mod, kit, tank, tankring, pakning, driptip, batteri, e-juice.
Dette vil bety kroken på døra for mange. En ordinær butikk har gjerne 4-600 varelinjer, 500 x 47800 = 23.900.000,-