Svar fra Helsedirektoratet

Vi har i dag mottatt svar på vårt brev som ble sendt til Helsedirektoratet.

Svaret vedlegges her i sin helhet, vi forbereder oss nå på å komme med nye spørsmål til Helsedirektoratet.

 

Regelverksavklaring – Elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere