Nyheter kommer om 6 måneder

Behandlingstid på 6 måneder.

Lovforslaget setter en behandlingstid på 6 måneder, så når da Uwell lanserer en nyhet i USA / Kina etc, så skal nordmenn vente i 6 måneder på at en nyhet blir godkjent for salg i Norge.