Vi anbefaler å lese denne. Denne omhandler blant annet dødsfallene i USA i forbindelse med at det ble brukt «feil» ejuice i e-sigaretter.

 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/notater/2019/notat_sykdomsutbruddet-i-usa-knyttet-til-e-sigarettersykdomsutbrudd.pdf