Vi har i dag mottatt nytt svar fra Helsedirektoratet, svaret er gjort tilgjengelig for medlemsbedriftene.

Kort oppsummert for våre øvrige lesere så kan vi konkludere med at det er gehør hos direktoratet for innspill fra bransjen, men det er helt tydelig at det er en lengre vei igjen å gå før en skal få ett godt sammensatt regelverk, både for forbrukerne og for bedriftene. Det fine er at nå ser representanten for helsedirektoratet ut til å ha satt seg litt inn i produktene, og man begynner å få svar som viser at de forstår hva de forskjellige komponentene er. F.eks. så er de enige i at bomull som kan kjøpes normalt på f.eks. ett apotek, ikke er formålstjenlig å avgiftsbelegge.

Vi hadde ganske mange spørsmål til Helsedirektoratet, og ett av svarene vi fikk var:

«Når det gjelder anmodningsvedtaket om å tillate salg av e-sigaretter snarest mulig, som dere refererer til, avventer vi EUs godkjenning av avtalen om innlemmelse av tobakksdirektivet i EØS-avtalen. Vi håper at dette vil finne sted før sommeren 2021, men har dessverre ikke noen ytterligere informasjon om tidspunkt. Etter vedtaket i EØS-komiteen må Stortinget samtykke til innlemmelsen, så det er uansett ikke trolig at regelverket trer i kraft før i 2022.» 

Dersom noen av medlemsbedriftene ikke har mottatt eposten med svaret, ta kontakt så vil vi sende dette på nytt.