Kontaktinformasjon for ESBB – E-Sigarettbedriftenes Bransjeorganisasjon

Brevpost:
ESBB
Andebuveien 21
3170 Sem

Orgnr: 924 329 858

Telefon: (+47) 463 61 700
E-Post: post@esbb.no

Kontaktperson (presse, andre foreninger og privatpersoner):
Michael Johnsen – mj@esbb.no – Tlf: (+47) 918 09 872

Styret:
Michael Johnsen – mj@esbb.no – Tlf: (+47) 918 09 872
Ruth Elin VapeQueen – re@esbb.no – Tlf: (+47)

For spørsmål om TryggDamp: tryggdamp@esbb.no