Kontaktinformasjon for ESBB – E-Sigarettbedriftenes Bransjeorganisasjon

Brevpost:
ESBB
Odderheistien 14
4639 Kristiansand

Orgnr: 924 329 858

Telefon: (+47) 458 55 505
E-Post: post@esbb.no

Kontaktperson (presse, andre foreninger og privatpersoner):
Michael Johnsen – mj@esbb.no – Tlf: (+47) 918 09 872

Styret:
Bent Øystein Bostad – bb@esbb.no – Tlf: (+47) 950 24 433
Michael Johnsen – mj@esbb.no – Tlf: (+47) 918 09 872
Ruth Elin VapeQueen – re@esbb.no – Tlf: (+47)

For spørsmål om TryggDamp: tryggdamp@esbb.no