ESBB har i dag innlevert høringssvar i sak om «forslag om endringer i tobakksskadeloven» som har høringsfrist 22. september 2021.

 

Vedlagt finner du høringssvaret vårt.

Hoeringssvar_ESBB_220921

 

Mvh: Styret, ESBB